Shibori Napkin

Shibori Napkin

Regular price $65.00 Sale

Shibori Napkin